ขณะนี้ท่านกำลังเข้าชมเว็บไซต์ในฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และอยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันทุกๆ สัปดาห์)

ESPOWER CORPORATION LIMITED

         ESPOWER Corporation Co., Ltd. was established on March 3rd 2011 today proves to be a leader in the distribution of electrical control equipment, Providing design, installation and electrical testing services according to strict quality assurance standards of ISO 9001 and IEC 60947-5 In addition, the company is aware of the quality of the product and customer satisfaction. Our products are designed and developed under the brand names of NOVA, ESPAN, ESPOWER, INTECO, therefore has been trusted and receiving positive feedbacks from our satisfied customers.

NOVA

Control and Signalling Devices

ESPAN

Alarm Annunciator and Monitoring System

ESPOWER

AC/DC Power Supply System 

INTECO

Metal Works

CEWE

Programmable Transducers

NADER

Circuit Breaker

DEGSON

DIN Rail Terminal Blocks

FUJI ELECTRIC INDUSTRY

Discrepancy Switch

CHAUVIN ARNOUX

Relays for Electrical Utility

FANOX

Gigabit Ethernet Switch

ELMEX

Terminal Blocks