2024.06

ขณะนี้ท่านกำลังเข้าชมเว็บไซต์ในฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 และอยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันทุกๆ สัปดาห์)

ESPOWER CORPORATION LIMITED

         บริษัท อีเอสพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 เป็นผู้นำด้านการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม ให้บริการด้านงานออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานหรือตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งบริษัทได้ตระหนักถึงคุณภาพของสินค้า และลูกค้าเป็นสำคัญ ได้ออกแบบและพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ NOVA, ESPAN, ESPOWER, INTECO จึงได้รับความไว้วางใจ และพึงพอใจจากลูกค้าด้วยดีตลอดมา

NOVA

Control and Signalling Devices

ESPAN

Alarm Annunciator and Monitoring System

ESPOWER

AC/DC Power Supply System 

INTECO

Metal Works

CEWE

Programmable Transducers

NADER

Circuit Breaker

DEGSON

DIN Rail Terminal Blocks

FUJI ELECTRIC INDUSTRY

Discrepancy Switch

CHAUVIN ARNOUX

Relays for Electrical Utility

FANOX

Gigabit Ethernet Switch

ELMEX

Terminal Blocks